چاک سازتان نەکرد هیوا سەید سەلیم
كوردكوژی درۆزن هیوا سەید سەلیم
بێوەژنەكانی داعش هیوا سەید سەلیم
1
© 2023 Awene Online, Inc. All Rights Reserved.
×